Z projektu jsou podpořeny tyto šablony:


2.VI/1   Školní asistent - personální podpora SVČ

2.VI/4   Vzdělávání pedagogických pracovníků SVČ

2.VI/7   Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv

2.VI/9   Zapojení odborníka z praxe do vzdělávání v SVČ

2.VI/15  Projektový den mimo SVČ