v prosinci 2017 - BETONUJEME...

v lednu 2018 - BETONUJEME... (nebojte, roh je v reálu pravoúhlý - fotografie je panoramatická)

2. února - BETONUJEME - první část základové desky (na dalších 2 úsecích se intenzivně pracuje, již je položená kanalizace, hutní se povrch a brzy dojde také na zalití betonové desky, dle příhodných povětrnostních podmínek)

7. března - únorové mrazy povolily a může se opět STAVĚT. Základní stěny jsou z vápenopískových cihel, aby nová Pavučina něco vydržela...

15 / březen - stavíme...

k 31. 3. 2018 (první dilatovaný úsek čeká na věnec)

k 30.4.2018 (výstavba obvodových zdí přízemí dokončena, betonování věnce, vázání ocelových prutů...)

10. května - první část zabetonování věnce

30. května - pokládání stropu z betonových překladů

10. června - betonování obručí kolem betonových překladů

20. června - zakládání obvodového zdiva 1. patra

Něco z interiéru přízemí z 10. června (sál - taneční, keramická a výtvarná dílna...)

červenec 2018 - 1NP, šalování, betonování, vnitřní omítky, pokládání panelů (střecha)

29. srpna 2018 - pohled z terasy v 1. patře

Prozatím se dole v týdnu zateplily základy + soklová část, dodělávají se uvnitř hrubé omítky. Nahoře se dozdívají příčky, mezitím se provádí elektroinstalace a zdravotechnika (voda a odpady). Střecha čeká na střechaře - izolaci, zateplení, hydronepropustnou folii a konečně zelenou střechu z rozchodníků :-)

19. září: hrubé omítky v 1NP hotové, nyní se hrubuje ve 2NP, dokončovací práce na rozvodu zdravotechniky (voda, odpady, dešťové svody), hydroizolace terasy, střechy...

hydroizolace terasy (několik vrstev zateplení + hydroizolační zatavená folie). Práce na střeše pokračují

hrubé omítky v 1NP

taneční sál, hrubé omítky v 1NP

hydroizolace střechy lepenkou (pak příjde 2x 120mm zateplení, hydroizolační vrstvy folie, vrstvy zelené střechy, rozchodníky))

zateplení soklu kolem celé budovy

pokoj v 2NP - hrubá omítka hotovo (po dokončení omítek příjde osazení oken ve 2NP)

dovoz retenční nádrže - pro vodu ze střechy a pro spodní vodu přečerpávanou ze studny - tato voda bude sloužit pro splachování WC, zalévání záhonů, nebo třeba mytí koní))

Foto z kontrolního dne 3.10. práce pokračují na střeše (zateplení, hydroizolace). Hrubé omítky se dokončují v 2. NP, ještě je třeba omítnout zbytek jídelny, toalety a hrubování bude u konce. Dokončuje se vzduchotechnika a rozvod vody a odpadů uvnitř budovy. Další skupina zahájila práce na zateplení obvodového zdiva kolem budovy.

Foto z 8. října - práce na zateplení a hydroizolaci střechy pokračují, zateplení fasády v přízemí, práce na instalaci topení

(pozn.: panorama foto - proto ta vyboulená střecha nad jídelnou, v reálu je rovná)))

(střechaři se blíží ke konci se zateplením a hydroizolací. Super počasí stále přeje, i to je při stavbě třeba - děkujeme)

zateplení okolo stavby

připravený vývod na topení v jídelně

Realizační firma nedostála závazkům vůči některým svým subdodavatelům ani nedodržela daný termín dokončení. Radní města se rozhodli ukončit spolupráci s firmou a ta nyní vyklízí staveniště. Budou osloveny jiné firmy ve zkráceném řízení, které by úkol dokončit stavbu CVČ Pavučiny zrealizovali až do zdárného konce. Věříme, že se to povede a my svoji činnost v novém začneme v brzkém termíně.

Nyní probíhají dokončovací práce na střeše - ta je potřeba dokončit a zajistit proti dešti a zimě. Foto z pátku 19. října, dokončovací práce, vpusti odtokové vody jsou hotové.

kontrola spojů v pondělí 22. října - technickým stavebním dozorem.

střecha je připravena na pokládku zelené střechy (již nyní je zateplená a hydroizolovaná, plně provozuschopná). Následně bude střech osazena extenzivní zelení - především rozchodníky (ukázka jedné takové střechy například ZDE). Věříme, že se tento pilotní projekt v Hustopečí uchytí a výhoda zelené střechy se ujme například i u jiných stavitelů veřejných budov.

V listopadu se dokončuje osazení oken ve 2. patře. Okna jsou velká a místnosti perfektně prosvětleny...Supeeer)


21. listopadu proběhlo oficiálně předání stavby novému zhotoviteli stavby - firmě JS Abacus. Věřím, že místní firma dílo provede dle spokojenosti obou stran a nová budova bude brzy k dispozici opět CVČ Pavučině)))

Minulý týden došlo k uložení retenční nádrže.Realizační firma Greenville - zelené střechy ve čtvrtek a pátek realizovala položení speciální textilie a rašeliny. Na jaře dojde v příhodných podmínkách na osazení sukulentů - rozchodníků.

12.12. - kontrolní den. Budova má nyní jíž střechu nachystánu na zimu (osazení rozchodníků příjde z jara), 2 NP připravené rozvody vody, teplovodního potrubí, elektřiny, zalití pěnobetonem pro srovnání - nachystáno kročejovou izolaci a vylití anhydritem. V 1 NP izolace podlah a příprava na vylití anhydritem. Venku - výkopové práce (elektro, voda, plyn, odpady, napojení na retenční nádrž...). Zadní část budovy je již zateplena.

Před Vánocemi - se stačil vylít všude v místnostech anhydrit. Přes svátky zatuhl a nyní bude probíhat intenzivní vysoušení podlahy, aby mohlo dojít k pokládce vinylové podlahy, keramických obkladů, dlažby...


NOVÝ ROK 2019

UVNITŘ BUDOVY:

Během ledna a února se "fajnují" vnitřní štukové omítky, byla osÁzena topná tělesa, kotelna (již se v objektu topí, což by mělo přispět k lepšímu vyschnutí objektu, podlah, zdí), započaly obkladačské práce (obklady WC U dívek, chlapců, personálu, ale také za linkou v výtvané a keramické dílně), byly osazeny sprchové rošty. Došlo k zavěšení trubního vedení ZTI, ÚT. Je téměř dokončena montáž nosných roštů vnitřních podhledů. 

VENKU:

V prosinci došlo k osázení venkovního areálu u hřiště stromy a keři. U nové výstavby Pavučiny se v lednu pokračovalo v rozvodech a napojení inženýrských sítí (odpady, voda, plyn, elektro, venkovní osvětlení). Až počasí dovolí, bude se opět pokračovat...

 

borovice těžká a bělokorá

dub celokrajný

dub šarlatový, červený, maďarský, černohorský, celokrajný

                                      třešeň kaštanka

vrba košíkářská

20/2/2019 - kontrolní den č. 33
 
 • V 1. a 2. dilatačním úseku jsou dokončeny štukové omítky i keramické obklady, nyní se dokončuje pokládka keramické a teracové dlažby
 • Ve sprchových boxech je provedena spádovaná betonová vrstva a nyní se provádí stěrková hydroizolace, která je navržena pod keramickou dlažbu
 • Na všech stropních konstrukcích, kde byla původně navržena omítka, je dokončena montáž přisazeného nosného roštu pro SDK podhledy
 • Provádí se základní nátěry ocelových zárubní
 • Všechny úpravy vnitřních povrchů 1. a 2. dilatačního úseku, kromě zavěšených podhledů, budou dokončeny příští týden
 • Ve 3. dilatačním úseku se dokončuje jádrová vrstva cementových omítek, bude se pokračovat položením tepelné izolace a provedením betonové konstrukce podlah
 • Vnitřní rozvody – je dokončena vnitřní plynoinstalace, jsou osazeny otopná tělesa a systém vytápěný je zprovozněn pro vytápění objektu, jednotlivé zavěšené rozvody ZTI a ÚT pod stropem jsou opatřeny návlekovou tepelnou izolací,
 • Silnoproudé a slaboproudé rozvody – jsou dokončeny vnitřní rozvody bez kompletace, postupně se provádí kompletace hlavního elektrorozvaděče

 

topení pod oknem pomáhá vysoušet objekt v interiéru, podlaha vysychá, podhled je osazen a připraven na SBK podhled, který kopíruje střechu.

 

na schodišti je položena dlažba

 

 

 

 

podlahové vytápění na sále je postupně vyhříváno a podlaha pomalu, ale jistě - vysychá...

 

17/4/ KONTROLNÍ DEN

 

 • V 1. a 2. dilatačním úseku jsou dokončeny SDK podhledy v obou podlažích, v 1.NP je dokončena montáž zavěšených nosných roštů kazetových podhledů, nyní se provádí rošty ve 2.NP
 • Ve 2.NP jsou dokončeny vnitřní malby, v 1.NP je provedena zatím jedna vrstva
 • Ve 2.NP jsou provedeny samonivelační stěrky pod PVC krytinu kromě chodby u schodiště, v 1.NP jsou tyto stěrky provedeny pouze v některých místností  
 • Ve 3. dilatačním úseku jsou dokončeny všechny povrchové úpravy včetně keramických obkladů a dlažeb, nyní se dokončuje montáž keramických soklů kolem stěn
 • V celém objektu je provedena montáž zařizovacích předmětů ZTI a otopná tělesa,
 • Provádí se kompletace VZT zařízení, jsou osazeny klimatizační jednotky, nástěnné ventilátory, u dokončených roštů zavěšených podhledů se budou provádět jednotlivé vyústky potrubí v podhledu  
 • Na celém objektu s kontaktním zateplením jsou dokončeny okenní šambrány včetně konečné povrchové úpravy, je dokončena montáž venkovních parapetů, je dokončena montáž kotevních tepelně izolačních prvků přístřešku nad vstupem, u 3. dilatačního úseku je dokončena probarvená omítka, u 2. dilatačního úseku je dokončena omítka v zadní části a v přední pouze ve 2.NP po přístřešek, u 1. dilatačního úseku se nyní provádí probarvená omítka ve 2.NP kolem u terasy, v 1.NP se pak provádí montáž dřevěného roštu pro zateplení fasády s dřevěným obkladem
 • V dokončených částech bude následně odstraněno lešení a bude se pokračovat prováděním povrchové úpravy soklové části
 • V příštím týdnu se provede montáž vstupních dveří a dokončí se probarvená omítka 1.NP v uliční části  
 • Po odstranění lešení se provede betonová dlažba střešních teras
 • Kanalizační přípojka je dokončena a výkop byl zasypán
 • V dalším období se bude pokračovat uvnitř objektu prováděním kazetových podhledů a kompletací VZT rozvodů, dále se bude provádět kompletace elektroinstalací, vně objektu se bude provádět zateplení s provětrávanou fasádou s dřevěným obkladem, dokončí se fasáda v uliční části a bude se provádět povrchová úprava soklů 

 

taneční sál (tance, joga a jiné pohybové kroužky)

 

jídelna s terasou (vaření, semináře, setkávání  a jiné kroužky)

 

chodba ve 2NP (toalety, pokoje pro ubytování zájmových skupin, táborů, seminářů aj.)

 

stáje pro pony, wc, sprchy, sklad krmiva, sklad uzdy, sedla aj.

 

technická místnost

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

schodiště                                                                    toalety a sprchy - "koňáci"

 

exteriér (zadní pohled)

 

exteriér (pohled z terasy)

 

exteriér (terasa, jídelna aj.)

 

exteriér (pohled od 3. dilatačního úseku - šatny "koňáci, sklad krmiva, sklad výstroje, staj ponny)

 

obložení - sibiřský modřín (zatím bez zateplení a a vrchní vrstvy modřínu, taneční sál, výtvarka, keramika)

 

exteriér - přední pohled, vstup do objektu

----------------------

Květen: Zase o kus dále...

 

montáž dveří, světla a strop jsou hotové

 

chodba, osazení dveří

 

 

toalety muži x ženy (chlapci x dívky)

 

 

výtvarka, rukodělné činnosti, šachy...

 

keramika, točení na hrnčířském kruhu, glazování...

 

zastřešení (bude obloženo sibiřským modřínem), nainstalované vstupní dveře, dokončená fasáda

 

nově instalované vrata do šaten, sociálních místností, stájí, skladovacích prostor... (sibiřský modřín časem přirozeně zešedne)))

 

realiazce venkovní učebny = reálný čas

 

návrh ze zahradně-architektonického řešení okolí... (venkovní přírodní učebna - jedna součást areálu)

 

 

 

pergola bude osazena révou vinnou na zastínění a když se bude dařit - budou k ochutnání také v budoucnu hrozny pro kolemjdoucí, děti i rodiče)

 

BUDOVA:

 

 

 

 

 

 

 

ZELENÁ STŘECHA:

rozchodníky se během května díky dešti krásně chytily, za pár let bude na střeše bujná vegetace, která pojme množství srážek, bude budovu příjemně ochlazovat, v zimě udržovat stálou teplotu, měla by být téměř soběstačná a bezúdržbová... a taky v každém období různě barevná, oku lahodící střecha)

 

 

 

 

----------------------

 

BUDOVA BYLA ZKOLAUDOVÁNA A NA KONCI MĚSÍCE ČERVNA BYLA PŘEDÁNA DO UŽÍVÁNÍ...

 

Co nás ještě čeká?

 • Přes prázdniny nás čeká - montáž nábytku, vybavení interiéru, informační systém, stěhování materiálu a vybavení a hlavně uskutečnit 16 táborů.
 • Vše budeme koordinovat tak, aby se dalo už uskutečnit v nových prostorách 8 příměstských táborů (převážně v srpnu).
 • do března 2019 - realizace úprav venkovních prostor (motýlí záhon, stezka bosou nohou ve tvaru pavučiny, výběh pro ovce, otevřený altán se zelenou střechou, suchý záchod, kompostér, výsadba zeleně - nových stromů, keřů...)
 • a plno dalších realizací v interiéru i exteriéru - ale to už budete tvořit spolu s námi)

 

Kdy bude oficiální otveření nové budovy pro veřejnost a kroužky?

 • DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PROBĚHNE 15. ZÁŘÍ 2019 od 14:00 hodin.
 • Už teď se těšíme)