1.stanoviště (Mezi kořeny - úkol: cestou necestou  nasytit kořeny stromů živinami)

2. stanoviště (Na Valkýře - úkol: dát dohromady obraz mandloní, květů a mandlí, aby tak cestovatel mohl potěšit oko a duši k další cestě)

3. stanoviště (Mystické - úkol: uhodnout 4 hádanky, aneb co strom mandloní potřebuje k životu svému)

4. stanoviště (Environmentální - úkol: mezi deseti druhy dřevin vybrat ty správné, přiřadit jim název a najít mezi nimi dřevinu mandloně)

Poděkování patří také sportovní stáji Valkýra - děkujeme také našim dobrovolníkům...