Rok: 2019

Halloweenské podzimní prázdniny

Pískování

Bramboriáda

Vítání podzimu, aneb Křižák plný pohádkových bytostí

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

ÚDOLÍM TRAISENTAL - CYKLO

ZÁPIS NA KROUŽKY

TÁBORÁK na Krajcáku s přespáním

DEN KONÍ

ZOO JIHLAVA - ZRUŠENO

REJ ČARODĚJNIC

JARNĚNÍ s oslavou ZEMĚ

VÝSTAVA VÝTVARNÝCH PRACÍ

UKLIĎME SVĚT /Hustopeče/

BRUSLENÍ 2019

DĚTSKÝ KARNEVAL

EXPEDIČNÍ KAMERA

Jární prázdniny

ZIMNÍ EXPEDICE

LETNÍ TÁBORY 2019

VÁNOČNÍ ČAS

Celý archiv